Financovanie športu v roku 2024

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2024

 

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)

Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 1 809 597,00 eur (schválený p. ministrom dňa 20.05.2024)

Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)

Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 3 166 800,00 eur  (schválený p. ministrom dňa 20.05.2024)

Rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov v oblasti športu  v roku 2024 – príspevok na národný športový projekt (schválený p. ministrom dňa 20.05.2024)

Príspevok uznanému športu

Metodický manuál
Formulár -žiadosť

Formulár – register

 

Výpočet percentuálnych podielov uznaných športov pre rok 2024
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2023
Počty a zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2023 (pre športy futbal a ľadový hokej)
Vysvetlivky k údajom a výpočtu podielu uznanému športu na rok 2024
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2024 (schválený p. ministrom dňa 10.01.2024)

Dovoľujeme si požiadať národné športové zväzy o spoluprácu pri upozorňovaní na chyby, nepresnosti, príp. chýbajúce, nepoužité alebo nesprávne uvedené údaje (najmä rebríčky, počty príležitostí a výsledky) a výpočtovú logiku, vrátane opravy neakceptovaných údajov v registroch. Podnety je potrebné zaslať na adresu elektronickej pošty ziadosti.sport@minedu.sk v termíne do 21. 11. 2023. 

Na opravu údajov v registroch je potrebné použiť výlučne súbor „Reg-AS-Oprava-2023-30-09.xls“ (pokyny pre vyplnenie sú vo vnútri súboru)
Na lepší prehľad zverejňujeme aj sumárny hárok aktívnych športovcov po športoch „Reg-AS-Spolu-2023-30-09-V2.xlsx“

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2024 číslo F-2024-DOT01

(otvorená od: 20.12.2023 do: 31.01.2024)

Text výzvy
Formulár žiadosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2024 číslo F-2024-DOT02

(otvorená od: 10.05.2024 do: 10.06.2024)

Text výzvy
Formulár žiadosti
Štatút komisie

Metodické usmernenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt, ktorým je organizácia významnej súťaže

Metodické usmernenie k predkladaniu žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt
Štatút Komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie príspevku na národný športový projekt
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 1 507 997,00 eur (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)

Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru

(§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2024 je 2 638 995,00 eur  (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu

Príspevok športovcom top tímu na rok 2024

Národné športové projekty

Organizovanie významných športových podujatí na Slovensku (schválený p. ministrom dňa 30.05.2024)

Slovenská asociácia univerzitného športu – Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2024 (schválený p. ministrom dňa 17.01.2024)
Školský šport (schválený p. ministrom dňa 07.05.2024)
Podujatia (schválený p. ministrom dňa 05.06.2024)
 

Súbory na stiahnutie