Organizačná štruktúra

Kancelária štátneho tajomníka

Mgr. Ján Krišanda Štátny tajomník pre šport sekretariatKST2@mincrs.sk 
Mgr. Michaela Mlynarčíková Riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka michaela.mlynarcikova@mincrs.sk+421947749407
Zuzana Sabolová Sekretariát zuzana.sabolova@mincrs.sk+421947749441
JUDr. Dušan Hačko Poradca ŠT.dusan.hacko@mincrs.sk 
Mgr. Natália DanišovskáAsistent ŠT.natalia.danisovska@mincrs.sk 

 

Sekcia športu

Ing. Miloš TomášGenerálny riaditeľ milos.tomas@mincrs.sk+421947749412

 

Sekcia financovania športu a štátnej športovej politiky

Ing. Magdaléna Danihelová Generálny riaditeľ magdalena.danihelova@mincrs.sk+421947749419
Mgr. Andrea Grežďová Sekretariátandrea.grezdova@mincrs.sk+421947749451

 

Odbor financovania športu

Ing. Ján Taraba Riaditeľ odboru jan.taraba@mincrs.sk+421947749444
Ing. Ildikó Belánová  ildiko.belanova@mincrs.sk 
Mgr. Lýdia Gojda  lydia.gojda@mincrs.sk+421947749717
Ing. Jaroslava Gregoríková  jaroslava.gregorikova@mincrs.sk+421947749445
Ing. Mária Horáková  maria.horakova@mincrs.sk+421947749446
Mgr. Denisa Hargašová denisa.hargasova@mincrs.sk+421947749447

 

Odbor štátnej športovej politiky

Ing. Peter Melniček Riaditeľ odboru peter.melnicek@mincrs.sk+421947749405
JUDr. Miloslav Lapčák  miloslav.lapcak@mincrs.sk+421947749450
Mgr. Maroš Žužo  maros.zuzo@mincrs.sk+421947749448
Mgr. Etela Glogovská  etela.glogovska@mincrs.sk+421947749449

 

Odbor vrcholového športu a športovo talentovanej mládeže

Mgr. Tomáš Singer Riaditeľ odborutomas.singer@mincrs.sk+421947749411
Mgr. Dávid Čihák  david.cihak@mincrs.sk+421947749452
Mgr. Igor Karaba  igor.karaba@mincrs.sk+421947749453
Mgr. Andrea Brunnerová  andrea.brunnerova@mincrs.sk+421947749491
JUDr. Jozef Molnár  jozef.molnar@mincrs.sk+421947749498

 

Odbor vzdelávania, inovácií a prierezových činnosti

PaedDr. Monika Šišková Riaditeľ odboru monika.siskova@mincrs.sk+421947749497
Ing. Dárius Sihelský  darius.sihelsky@mincrs.sk+421947749454
Mgr. Tomáš Kalný  tomas.kalny@mincrs.sk+421947749455

 

Odbor rozvoja športovej infraštruktúry a podpora športových podujatí

PhDr. Tomáš Červeňák Riaditeľ odboru tomas.cervenak@mincrs.sk+421947749422
Mgr. Peter Ivanovič  peter.ivanovic@mincrs.sk+421947749456
Mgr. Erik Cap  erik.cap@mincrs.sk+421947749457
Ing. Ľubomír Pidaný  lubomir.pidany@mincrs.sk+421947749458
Ing. Samuel Šenkár  samuel.senkar@mincrs.sk+421947749459