Poskytovanie dotácie pre organizácie cestovného ruchu

Pre poskytnutie dotácie je stále v platnosti usmernenie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. jeho súčasnú verziu nájdete tu: Usmernenie január 2024.

Zoznam žiadateľov o dotáciu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov: