Záštity

Záštita ministra cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a záštita Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Záštity sú vyjadrením, že podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou, má význam pre činnosť a prezentáciu rezortu a zámer podujatia je v súlade s jeho záujmami a cieľmi.
Záštita sa udeľuje predovšetkým významným podujatiam v oblasti cestovného ruchu a športu konajúcim sa na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo udeľuje:

  • záštitu ministra cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky,
  • záštitu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Žiadosť o udelenie záštity predkladá organizátor podujatia písomne ministrovi najneskôr 60 kalendárnych dní pred konaním podujatia na e-mailovú adresu info@mincrs.sk alebo poštou.

Formulár žiadosti nájdete tu:

Formulár žiadosti o záštitu

Poskytovateľ môže udelenú záštitu odobrať na návrh ministra, najmä ak sa preukáže, že podporené podujatie nespĺňa podmienky na poskytnutie záštity.

Oznámenie o udelení alebo odobratí záštity sa zasiela elektronicky aj poštou. Záštita nie je nárokovateľná.