Marketing a propagácia

Marketing a propagácia Slovenka sú zabezpečované prostredníctvom organizácie Slovakia Travel. Ide o štátnu rozpočtovú organizáciu, ktorá vznikla 1. apríla 2021. Jej misiou je podpora rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, jej propagácia a prezentácia v zahraničí a doma ako cieľovej krajiny cestovného ruchu.

Slovakia.travel

SLOVAKIA TRAVEL
Suché mýto 7045/1
811 03 Bratislava-Staré Mesto
E-mail: info@slovakia.travel
IČO: 53667506
DIČ: 2121468976
IČ DPH: SK2121468976

Kancelária generálneho riaditeľa:
Alexandra Vladulovičová – vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
E-mail: alexandra.vladulovicova@slovakia.travel

Kontakt pre novinárov:
media@slovakia.travel

Ak si želáte kontaktovať našu redakciu ohľadom uverejnenia noviniek na portáli, podujatí a aktualizácie informácií, pošlite e-mail na adresu redakcia@slovakia.travel.

V prípade, že pripravujete podujatie a máte záujem o marketingovú spoluprácu so SLOVAKIA TRAVEL, pošlite e-mail na adresu podujatie@slovakia.travel.