Kontakty

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Námestie slobody 6
810 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Pribinova 32 (Sklad č.7)
810 08 Bratislava 18
Slovenská republika

 

Facebook

Instagram

LinkedIn