Vzdelávanie

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o vzdelávacích projektoch v oblasti športu: Dárius Siheľský

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR prostredníctvom svojich priamoriadených organizácií organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti športu pre rôzne cieľové skupiny.

Vzdelávacie aktivity Národného športového centra

Vzdelávacie aktivity Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky

Antidoping Podcast – podcasty Antidopingovej agentúry SR

YouTube kanál Antidopingovej agentúry SR

Antidopingové vzdelávacie materiály pre školy