Čestné štátne tituly

Podľa § 56 zákona č. 440/2015 Z. z. môžu byť v oblasti športu udelené nasledovné čestné štátne tituly:

„Majster športu“
„Zaslúžilý majster športu“
„Zaslúžilý odborník v športe“
„Zaslúžilý pracovník v športe“

Tituly môže udeliť minister cestovného ruchu a športu a športu Slovenskej republiky za mimoriadne športové výkony a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v oblasti športu v zahraničí alebo za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu.

Návrhy na udelenie čestného štátneho titulu môžu predkladať ministrovi športové organizácie. Za účelom dodržania jednotnej formy návrhov je potrebné všetky návrhy predkladať Slovenskému olympijskému a športovému výboru, s ktorým ministerstvo na tento účel dohodlo spoluprácu..