Šport

 Fond na podporu športu eviduje v rámci výzvy určenej na rozvoj športovej infraštruktúry INFRA 4, historicky najvyšší záujem zo strany všetkých regiónov. Ministerstvo cestovného ruchu a športu navýšilo vzhľadom na enormný záujem finančné prostriedky vo výzve (INFRA 4) o 18 ...
V Košiciach otvorili Národné tréningové centrum Košice, ktoré bude slúžiť na športovú prípravu talentovanej mládeže, ako tenisové a športové centrum pre miestnych obyvateľov a blízkeho okolia, či na organizáciu domácich a medzinárodných mládežníckych športových podujatí a ...
• Atletická dráha a multifunkčné ihrisko sú dostupné pre všetkých. • Fond na podporu športu SR sa na projekte podieľal sumou viac ako 100 tisíc eur.V Stupave ešte počas minulého roka dokončili výstavbu multifunkčného ihriska s atletickou dráhou a ďalšími možnosťami športu, ...
 
Skip to content