Fond na podporu sportu

Vďaka ministerstvu cestovného ruchu a športu pôjde na rozvoj športovej infraštruktúry o 18 miliónov eur viac, rozdelia sa pomerne do všetkých regiónov.

| |
  •  Fond na podporu športu eviduje v rámci výzvy určenej na rozvoj športovej infraštruktúry INFRA 4, historicky najvyšší záujem zo strany všetkých regiónov.
  • Ministerstvo cestovného ruchu a športu navýšilo vzhľadom na enormný záujem finančné prostriedky vo výzve (INFRA 4) o 18 miliónov eur, celková alokácia je vo výške 35,4 miliónov eur.

Na rozvoj športovej infraštruktúry v regiónoch pôjde historicky najviac financií. Ministerstvo cestovného ruchu a športu navýšilo rozpočet vo výzve INFRA 4 o 18 miliónov eur. ,,Fond na podporu športu dostal historicky najviac žiadostí, my sme preto navýšili rozpočet celkovo na 35,4 miliónov eur, ktoré sa pomerne rozdelia do regiónov naprieč Slovenskom. Našim cieľom je rozvíjať športovú infraštruktúru, tak aby sa mladé talenty mohli rozvíjať vo všetkých kútoch Slovenska“, vysvetlil Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu. Podľa ministra bolo podporených 73 projektov v regiónoch.

Rezort zároveň ocenil zmenu kľúča, podľa ktorého sa prerozdeľujú prostriedky pomerne medzi regióny podľa ich veľkosti, táto zmena má prispieť k zníženiu regionálnych rozdielov, čo jasne deklaruje aj programové vyhlásenie vlády. „Investície do športovej infraštruktúry bude vláda chápať aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov,“ uvádza sa v PVV.

Fond tak učinil vzhľadom na enormný záujem zo strany regiónov, eviduje 225 žiadostí  v celkovej výške 79,1 milióna eur. Medzi žiadosťami, na rozdiel od minulosti, prevládali tie regionálne. Kým v minulosti končilo najviac financií v bratislavskom kraji, dnes sa pomerne rozdelia medzi regióny. ,,Medzi podporenými projektmi je napríklad multifunkčná hala v Rožňave, plaváreň v Liptovskom hrádku, plaváreň v Svidníku, tenisová halu v Žiline, či športovú arénu v Malackách ,“ uzavrel Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu.

Rozdelenie podporených projektov v regiónoch, vrátane sumy a počtu projektov:

Infra 4
Infra 4