Atletická dráha a multifunkčné ihrisko v Stupave

Šport pre všetkých: Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave otvára modernizovaný športový areál pre verejnosť

|

• Atletická dráha a multifunkčné ihrisko sú dostupné pre všetkých.
• Fond na podporu športu SR sa na projekte podieľal sumou viac ako 100 tisíc eur.

V Stupave ešte počas minulého roka dokončili výstavbu multifunkčného ihriska s atletickou dráhou a ďalšími možnosťami športu, zo stavebných dôvodov v okolí ihriska však slúžilo len žiakom základnej školy. Od 1. 4. 2024 je však po ukončení stavebných prác k dispozícii aj pre verejnosť.

Minister cestovného ruchu a športu SR, Dušan Keketi: „Je nesmierne dôležité, že nový športový areál slúži nielen deťom v škole, ale od začiatku apríla je k dispozícii aj pre verejnosť. Šport pre všetkých je našou veľkou prioritou a práve investovanie do revitalizácie a budovania nových športovísk, ktoré slúžia všetkým dávajú zmysel a prinášajú aj udržateľnosť do budúcna. Podobne to funguje aj v Poľsku, či Maďarsku. Dúfam, že aj v nedávno skončenej výzve INFRA 4 nájdeme množstvo obdobne kvalitných projektov.“

Súčasťou nového športového areálu je okrem zmodernizovanej trojdráhovej atletickej dráhy, s dĺžkou okruhu 160 m, aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, ktoré je možné využiť na futbal, či volejbal, ale aj dve bedmintonové ihriská v oblúkoch atletickej dráhy s polyuretánovým športovým povrchom. Projekt rátal aj s vybudovaním nového doskočiska.

Nové ihrisko zodpovedá štandardom moderného športoviska a má za cieľ zvýšiť záujem o športovanie detí a mládeže.
Verejnosť má možnosť využívať atletickú dráhu a v nej situované multifunkčné ihrisko v areáli základnej školy vo vybraných časoch. Počas školského roka je v pracovných dňoch športovisko otvorené verejnosti v časoch: od 6:00 do 7:00 a od 17:00 do 20:00. Počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin je športovisko prístupné pre verejnosť od 7:00 do 21:00.

Projekt „Vybudovanie Atletickej dráhy a multifunkčného ihriska v areáli ZŠ“ bol podporený z Fondu na podporu športu v rámci programu „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v sume 100 072 €. Občianske združenie RZ ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave prispelo na vybudovanie ihriska sumou 20 000 €. Mesto Stupava dofinancovalo projekt v sume 108 221 €.