Zloženie komisie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR na oponentúru plánu prípravy športovca top tímu

 
  • Richard Galovič – predseda komisie
  • Dávid Čihák – tajomník komisie
  • Roman Buček – člen komisie
  • Marek Garaj – člen komisie
  • Ján Krišanda – člen komisie
  • Tomáš Singer – člen komisie
  • Filip Štancel – člen komisie
  • Miloš Tomáš – člen komisie
  • Martin Zathurecký – člen komisie