Oravska priehrada

Okolo Oravskej priehrady vznikne 52 km cyklochodník. Napojí sa na Poľskú aj Tatranskú cyklotrasu

| |

Cyklotrasa okolo Oravskej priehrady bude mať celkovo 52 km a pomôže prilákať viac domácich aj zahraničných turistov. Cyklochodník bude vybudovaný v spolupráci s poľskými partnermi a napojí sa na Poľskú a Tatranskú cyklotrasu, čím vytvorí významnú cyklistickú sieť v tomto regióne.

„Na vláde sme schválili finančnú podporu vo výške 150 000 eur na rozšírenie cyklotrasy v rámci projektu „Cyklotrasa okolo Oravskej priehrady“. Celkovo by mala mať 52 km a bude vybudovaná v spolupráci aj s poľskými partnermi. Zvyčajne býva budovanie takejto cyklotrasy zdĺhavý proces, pričom priemerne trvá až 6 rokov. Cykloturizmus má veľkú budúcnosť, nakoľko ponúka ekologickú a udržateľnú formu cestovania a je v súlade so zdravým životným štýlom. Preto chceme podporiť čo najviac podobných projektov v najbližších rokoch. O tom, že tento projekt má veľký zmysel, svedčí fakt, že starostovia okolitých obcí sa vzácne zhodli na výnimočnom prínose tohto projektu pre cestovný ruch v regióne,“ vysvetlil Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu SR.

„Oravská priehrada, najväčšia vodná nádrž na Slovensku, má obrovský potenciál prilákať turistov z domova aj zo zahraničia. Projekt cyklotrasy má ambíciu zlepšiť turistickú infraštruktúru a prispieť k dlhodobejšiemu pobytu návštevníkov v regióne. V súčasnosti sa mnohí turisti zdržiavajú na Orave len krátkodobo, pričom priemerná dĺžka pobytu je 1 až 2 dni. Cieľom projektu je zvýšiť počet prenocovaní a zlepšiť celkový zážitok turistov,“ „ uviedol  Maroš Badáň, predseda predstavenstva Klaster Orava (oblastnej organizácie pre cestovný ruch).

Cyklochodník okolo Oravskej priehrady prechádza aj cez 10-kilometrový úsek poľského územia a napojí sa na cyklotrasy vedúce cez Jablonku až k Tatrám. Týmto prepojením sa vytvárajú nové možnosti pre cyklistov z Poľska aj Slovenska, ktorí môžu objavovať krásy oboch krajín. Táto cyklotrasa ponúkne nielen nádherné výhľady, ale aj moderné infraštruktúrne vybavenie vrátane viac ako 30 mostných objektov, spevnených ciest, odvodňovacích systémov, oddychových zón a altánkov.

Projekt je rozdelený na tri úseky, pričom 70 % trasy sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve alebo správe štátu, čo uľahčuje územné konania. V spolupráci s poľskými partnermi sa už začali prípravné práce na úseku dlhom približne 10 kilometrov na poľskej strane a na slovenskej strane na úseku 16 km.

V priebehu najbližších dvoch rokov by mali byť dokončené všetky potrebné povolenia a začne stavebné práce na jednotlivých úsekoch. Tento projekt je súčasťou schválenej stratégie rozvoja cestovného ruchu, ktorá zahŕňa aj podporu podnikateľov v oblasti ubytovania a služieb pre turistov. Cieľom je zvýšiť kvalitu a počet ubytovacích kapacít, aby sa Oravská priehrada stala ešte atraktívnejšou destináciou pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Nový cyklochodník prispeje k rozvoju regiónu, priláka viac turistov a výrazne podporí miestnu ekonomiku. „Sme presvedčení, že cyklotrasa okolo Oravskej priehrady prinesie nový rozmer cestovnému ruchu na Orave a stane sa obľúbenou destináciou pre cyklistov z celého sveta,“ dodal minister Dušan Keketi.