Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR sa sťahuje do nových priestorov

| |
  • Žiadna budova, ktorá by patrila štátnym inštitúciám a splnila by potrebné podmienky nebola k dispozícii.
  • 15 účastníkov výzvy ponúklo svoje priestory pre možné budúce sídlo ministerstva.
  • Ministerstvo bude mať svoje sídlo v  budove Skladu č. 7.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu ukončilo výber nového sídla. Primárne sa  hľadanie zameralo na priestory, ktoré patria štátnym inštitúciám. Žiadna budova, ktorá by však spĺňala požiadavky, nebola k dispozícii. Hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora. Ministerstvo cestovného ruchu a športu preto so zámerom maximálne transparentného prístupu zabezpečilo v mesiacoch február až apríl realitný prieskum trhu s cieľom nájsť vhodný priestor pre rezort. Celý proces prebiehal pod dohľadom Útvaru hodnoty za peniaze.

Do dvojkolovej výzvy sa v úvode zapojilo 15 subjektov, po obhliadkach a diskusiách sa výber zúžil na 3 vhodné možnosti. Celý proces bol otvorený akýmkoľvek subjektom, ktoré spĺňali minimálne požiadavky. V druhom kole došlo k upresneniu požiadaviek na budovu a nakoniec z finálneho výberu odporučila komisia jeden priestor, ktorý spĺňa nielen priestorové požiadavky, ale najmä z pohľadu hodnoty za peniaze je najvýhodnejší. Pri rozhodovaní o finálnej voľbe zohrala zásadnú úlohu aj dispozícia budovy, pripravenosť daných priestorov, technické a technologické vybavenie a nábytok. Celý výber nového sídla bol konzultovaný aj s Ministerstvom financií a  Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý proces výberu budúceho zmluvného vzťahu odsúhlasil.

Minister Dušan Keketi minulý týždeň predložil na zasadnutí Vlády SR návrh na riešenie budúceho nájmu priestorov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti. Vláda uzatvorenie zmluvného vzťahu schválila, pričom zmluva má bola finálne podpísaná dnes, 14. 5. 2024. V súčasnosti prebieha sťahovanie. Ministerstvo bude mať svoje sídlo v budove Sklad č. 7 na Pribinovej ulici č. 8 v Bratislave. V týchto priestoroch bude sídliť spoločne s Antidopingovou agentúrou a pripravovaným Fondom na podporu cestovného ruchu. Táto historická budova je technickou pamiatkou, bola citlivo zrekonštruovaná ako súčasť revitalizácie priemyselného areálu v prístavnom prostredí. Zachovanie pôvodného vzhľadu je dobrou správou pre cestovný ruch. Ide o jednu z prvých budov, ktorú uvidia turisti, prichádzajúci do mesta loďou.

Tento priestor je zmodernizovaný, energeticky efektívny a ponúka dostatočnú rozlohu pre ministerstvo a dve podriadené organizácie.

Z predložených cenových ponúk komisia vyhodnotila aj najhospodárnejšiu dĺžku obdobia budúceho nájmu, a to na obdobie 10 rokov, nakoľko ponuky 5+5 a 7 rokov boli rádovo nákladnejšie, a to v niektorých prípadoch až o 3 eur na m2. Zmluva bude uzatvorená na 10 rokov, vzhľadom na výhodnejšie podmienky. Celková cena nájmu je 19,94 eur mesačne s DPH za m2 plochy 4 975 m2 (cena bez DPH je 16,62 eur – pre porovnanie s cenami uvádzanými na realitnom trhu, ktoré sú platné pre komerčné subjekty – platcov DPH). Pri prepočítaní celkových spoločných prevádzkových nákladov, energií, technického zariadenia nehnuteľnosti, vybavenia a parkovania na 10 rokov, bol rozdiel medzi víťaznou a druhou ponukou takmer 400 tis. eur. Rozdiel medzi víťaznou a treťou v poradí bol viac ako 600 tis. eur.

Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.