COMPETITIVE IDENTITY

Ministerstvo cestovného ruchu a športu prevzalo záštitu nad dôležitým medzinárodným fórom o kľúčových aspektoch brandingu a reputácie krajiny.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky prevzalo záštitu nad medzinárodným expertným podujatím COMPETITIVE IDENTITY – Image building for trade, tourism, talent and investment. Jeho hlavnými protagonistami sú Simon Anholt a Robert Govers, svetové kapacity v oblasti strategického riadenia reputácie krajín. Nový rezort vníma svoju kooperáciu pri realizácii tohto podujatia ako signál profesionalizácie diskusie o tom, ako sa vytvára dobré meno krajiny ako kvalitnej destinácie cestovného ruchu.
„Branding Slovenska na Slovensku mal za ostatných 30 rokov len niekoľko interpretácií a ja sa obávam, že žiadna z nich nebola tá celkom správna. Ak chceme v téme budovania dobrého obrazu Slovenska ako destinácie cestovného ruchu nastúpiť na novú cestu, vyžaduje to výrazne vyššiu kvalitu poznatkov. Preto sme sa rozhodli pre záštitu nad týmto podujatím, ktoré nesie pozoruhodný potenciál pre vytvorenie kritickej masy profesionálov, ktorí budú po absolvovaní Masterclassu hovoriť jedným jazykom a rešpektujúc praktické vnímanie témy vo svetovom meradle. Časy, kedy sme si pod brandingom predstavovali len logo a slogan nahradí nová etapa práce s reputáciou krajiny ako destináciou cestovného ruchu,“ konštatuje minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi.
Za organizáciou podujatia stojí občianske združenie Brand Slovensko, ktoré sa o presadenie metodológie riadenia značky krajiny usiluje už niekoľko rokov. „Masterclass je nástrojom na vyrovnanie poznatkovej bázy o tejto téme a azda solídnym základom pre vytvorenie nového modelu riadenia tejto témy na Slovensku. Nie je to konferencia, jeho ambíciou je byť robustným výučbovým jednodňovým podujatím pre profesionálov najmä v cestovnom ruchu, ale samozrejme jeho program pamätá aj na ďalšie témy, ktorú vstupujú do témy dobrého mena krajiny“ dodáva Zuzana Mikulášová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Brand Slovensko.
Simon Anholt
je vnímaný ako medzinárodný odborník na tému obrazu krajiny, miest a regiónov a je pionierom širokej škály metód založených na dôkazoch a meraniach. Po prvýkrát použil pojem „národná značka“ v 90. rokoch, hoci jeho prístup obrazu miesta je založený najmä na verejných politikách a stratégii skôr než na marketingovej komunikácii. Simon Anholt napísal šesť kníh o krajinách, ich obrazoch a ich úlohe vo svete. Jeho najnovšia kniha, The Good Country Equation: How We Can Repair the World in One Generation (2020), bola opísaná Zeidom Ra’ad Al Husseinom, bývalým vysokým komisárom OSN pre ľudské práva, ako „majstrovské dielo“. Prednáška Which country does the most good for the world? je najviac sledovanou prednáškou na tému „vládnutia“ na portáli TED (12 miliónov zobrazení na stránke TED.com a YouTube). Bola hodnotená ako 4. „najviac inšpirujúca“ prednáška vôbec podľa divákov TED. Okrem jeho najznámejšieho výskumného projektu, Good Country Index, Simon Anholt produkuje tri hlavné globálne prieskumy sledujúce verejné vnímanie krajín a miest, Anholt-Ipsos Nation Brands Index, City Brands Index a U.S. City Brands Index, v spolupráci s výskumnou skupinou Ipsos Mori. Je zakladajúcim editorom akademického časopisu Place Branding and Public Diplomacy a je čestným profesorom politických vied na University of East Anglia.
Robert Govers
je Senior Partnerom v spoločnosti Anholt & Co., kde pracoval na mnohých projektoch pre vlády Holandska, Spojených arabských emirátov, Kazachstanu a Kataru. Okrem toho poskytoval poradenstvo mnohým iným klientom po celom svete, vrátane národných a regionálnych vlád Luxemburska, troch provincií v Holandsku a mesta Gent. Dr. Robert Govers je zakladajúcim predsedom International Place Branding Association, pôsobil ako akademik v Pekingu, Hyderabade, Leuvene, Rotterdame, Londýne, Miláne a v Dubaji. Okrem toho vyučuje tému značky miesta v rámci programu UNESCO World Heritage at Work v talianskom Turíne. Jeho kniha Imaginative Communities bola publikovaná v angličtine, portugalčine a španielčine. Je spolueditorom časopisu Place Branding and Public Diplomacy a pravidelným prispievateľom do ďalších publikácií, vrátane Apolitical, agendy Svetového ekonomického fóra a Perspektív Intelligence Unit časopisu The Economist. Dr. Govers spolu s Simonom Anholtom spolupracoval na vytvorení Good Country Index v roku 2014.