Podpis zmluv s KOCR a OOCR 2024

Ministerstvo cestovného ruchu a športu podporí rozvoj a propagáciu cestovného ruchu v regiónoch sumou takmer 9,5 milióna eur

|

Zástupcovia ministerstva cestovného ruchu a športu dnes podpísali dotačné zmluvy s 8 krajskými a 39 oblastnými organizáciami pre cestovný ruch. Dotácie na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch sú vo výške 9 411 138,99 eur.

„Podpora vo výške takmer 9,5 milióna eur, ktoré poskytneme krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu (KOCR a OOCR), je investíciou do budúcnosti našich regiónov. Tieto organizácie najlepšie vedia, čo ich oblasti potrebujú, aby sa mohli rozvíjať a prosperovať. Poznajú jedinečné črty a potenciál svojich regiónov, a preto dokážu efektívne a cielené využívať poskytnuté prostriedky na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu. Naša investícia im umožní zvyšovať atraktivitu turistických destinácií a posilňovať miestne ekonomiky, čo v konečnom dôsledku prispeje k celkovému rozvoju Slovenska.“, uviedol Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu. 

Prostredníctvom dotácií sú financované rozvojové aktivity zamerané na tvorbu produktov pre cestovný ruch, ktoré vychádzajú z špecifík jednotlivých regiónov, rešpektujú kultúrno-historické danosti a sú v súlade s Agendou pre udržateľný rozvoj 2030. Dotácie poskytuje ministerstvo v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. „V minulom roku bol z týchto dotácií podporený napríklad projekt Živé mesto v Košiciach zameraný na prezentáciu lokálnych a regionálnych umelcov (koncerty výstavy, prednášky a pod). Ďalším zaujímavým projektom boli Horehronské cyklodreziny, čo sú bicykle na koľajniciach premávajúce po železničnej trati Čiernohronskej železnice, ktorá sa už nevyužíva na vlakovú prepravu. Projekt Z Rozprávky do rozprávky sa zase zameral na záchranu starej školy, pričom sa prerobili staré triedy na rozprávkové miestnosti. Oblastná organizácia na Orave sa venuje dlhodobo téme sociálnej inklúzie a v rámci dotácii sa rozhodla podporovať len projekty, do ktorých bude zahrnutá dostupnosť pre zdravotne znevýhodnených (haptické mapy regiónov, bezbariérový prístup a pod). Vo Vysokých Tatrách  boli z dotácii marketingové aktivity súvisiace s podporou zavedenia leteckej linky Londýn – Poprad, najnavštevovanejšia atrakcia akou je Ľadový dom, ale aj marketingové kampane na pritiahnutie viac zahraničných turistov do regiónu“, dodal minister Dušan Keketi.

Dotácia na podporu destinačného manažmentu je jedinečnou príležitosťou pre destinácie, ale aj samosprávne kraje ako rozvíjať regióny prostredníctvom vybranej dane z ubytovania, ktorú zaplatia turisti. Ministerstvo ku každému jednému euru vloženej dane zo strany obce či VÚC do organizácie cestovného ruchu prispeje rovnakou sumou súhrne, po splnení zákonných podmienok a predložení žiadostí, ktorých súčasťou je projekt. Miera využitia tohto nástroja však nie je dostatočná. Samosprávy využívajú len zhruba štvrtinu vybranej dane na ďalší rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR však v komunikácií s dotknutými subjektami hľadá riešenia, ktoré by zvýšili mieru využívania tohto nástroja.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu prioritizuje aktivity zamerané na digitalizáciu, skvalitňovanie obsahu web stránok dostupného vo viacerých jazykoch, posilňovanie jednotlivých turistických destinácií a regiónov formou marketingových kampaní, vytváraním lokálnych a regionálnych produktov, UNESCO – komunikáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, na rozvoj smart turizmu, podporu zeleného a udržateľného turizmu, debarierizáciu, zber dát potrebný pre ďalší rozvoj aktivít v danej lokalite, či na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb HoReCa.