Legislatíva

Oblasti cestovného ruchu a športu sú legislatívne ošetrené nasledovnými zákonmi:

  1. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/91/20240201
  2. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20240201
  3. Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/310/20240201.

Naša aktuálna legislatívna iniciatíva sa týka všetkých 3 zákonov a zároveň vzniká jeden  nový legislatívny návrh pre oblasť cestovného ruchu:

Novela Zákona o športe

  • zjednodušenie fungovania TOP TÍM
  • zjednodušenie vzorca PUŠ
  • nová kategorizácia národných športových zväzov
  • HKŠ, SADA, NŠC, Olympijská renta a dôchodky

Novela Zákona o Fonde na podporu športu

  •         redefinícia typov športovej infraštruktúry  

Novela zákona o podpore CR

  •          zjednodušenie financovania OOCR/KOCR a rozšírenie účelov použitia    

Legislatívny návrh vzniku Fondu na podporu CR