Financovanie

Na financovanie aktivít ministerstva je určený rozpočet v celkovej výške  236 mil. eur. Absolútna väčšina tejto čiastky je  určená práve na podporu športových zväzov, veľkých športových podujatí, na Fond na podporou CR, či propagačnú činnosť Slovakia Travel. Z celkového objemu financií je na zriaďovacie náklady prevádzku určených len 5 %. 

Jedným z hlavných cieľov nového  ministerstva je priniesť viac peňazí do cestovného ruchu a športu. Konkrétne v rozpočte na rok 2024 počítame s navýšením o 100 mil. eur  k rozpočtom, ktoré boli prebraté z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Ministerstva dopravy SR spolu so sekciou športu a sekciou cestovného ruchu.

Rozpočet MinCRS 2024
Rozpočet MinCRS 2024

Podrobnejšie informácie o financovaní športu nájdete tu.