Financovanie športu v roku 2022

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2022
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2022

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2022:

Príspevok uznanému športu
Žiadosť o poskytnutie príspevku uznanému športu v roku 2022
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2022

Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu
Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2022
Príspevok športovcom top tímu na rok 2022
Zloženie komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na oponentúru plánu prípravy športovca top tímu

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru
(§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Rozhodnutie ministra na rok 2022 je 1 518 797,00 eur (schválený p. ministrom dňa 05.05.2022)

Príspevok na šport zdravotne postihnutých športovcov
(§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
– činnosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 328 749,00 eur
– činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 285 771,00 eur
– činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 132 819,00 eur
– činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 481 908,00 eur
– činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 428 649,00 eur
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2022 číslo F-2022-DOT01

(otvorená od: 06.05.2022 12:20 do: 04.06.2022)
Text výzvy
Formulár žiadosti
Rozhodnutie ministra o poskytnutie dotácií

Národné športové projekty

Cyklokoalícia – Nákup ocenenia – cyklistických stojanov pre víťazné školy projektu Do školy na bicykli 2022
Deaflympijský výbor Slovenska – zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 24. Letnej Deaflympiáde v Caxias do Sul 2022
Deaflympijský výbor Slovenska – odmeny športových reprezentantov a členov realizačného tímu za výsledky dosiahnuté na 24. Letnej Deaflympiáde v Caxias do Sul 2022
MAMMAL – Slovenský zväz MMA
Organizovanie tradičných a významných medzinárodných športových súťaží na Slovensku
Rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.
Slovenská asociácia Bandy
Slovenská asociácia go
Slovenská asociácia športu na školách – Majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu
Slovenská asociácia univerzitného športu – Aktivity a úlohy v oblasti univerzitného športu v roku 2022
Slovenský olympijský a športový výbor – Olympijský odznak všestrannosti
Slovenský olympijský a športový výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum
Slovenský olympijský a športový výbor – zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na EYOF Friuli Venezia 2023, EYOF Vuokatti 2022 a WG Birmingham 2022
Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor – odmeny športových reprezentantov a členov realizačného tímu za výsledky dosiahnuté na XXIV. zimných olympijských hrách a na XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu 2022
Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor – zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na XXIV. zimných olympijských hrách v Pekingu a na XIII. zimných paralympijských hrách v Pekingu

Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský paralympijský výbor – doplatenie odmien športových reprezentantov a členov realizačného tímu za výsledky dosiahnuté na olympijských hrách v Londýne v roku 2012 a na zimných olympijských hrách v Soči v roku 2014 
Zabezpečenie finále školských športových súťaží
Značenie turistických a cykloturistických trás

Zväz slovenského kolieskového korčuľovania