Alokácia finančných prostriedkov na šport v roku 2023

 

Program 026 – Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby)
   
PodprogramSchválenýUpravený
026 01 – Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport*1 200 000,001 231 545,93
026 02 – Uznané športy – bežné transfery*57 399 878,0060 929 376,00
026 02 – Uznané športy – kapitálové transfery*800 000,001 192 300,00
026 03 – Národné športové projekty – bežné transfery*13 049 970,0015 983 896,05
v tom UV SR č. 626/2023 – Slovenský dom na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži 450 000,00
026 03 – Národné športové projekty – kapitálové transfery*0,0030 180,00
026 04 – Športová infraštruktúra – kapitálové transfery, v tom0,004 000 000,00
026 04 – dobudovanie Košickej futbalovej arény UV SR č. 7510,004 000 000,00
026 05 – Prierezové činnosti v športe – bežné transfery*300 000,000
026 05 – Prierezové činnosti v športe – tovary a služby a poplatky medinárodným organizáciám* (čiastočne – len upravený rozpočet) 48 585,00113 540,65
026 07 – Fond na podporu športu20 000 000,0020 000 000,00
026 08 – Príspevky za zásluhy športovcov1 361 117,001 711 346,00
SPOLU Sekcia športu – 02694 159 550,00        105 192 184,63        
* v tom zákon č. 440/2015 Z. z. o športe spolu72 749 848,0079 095 794,28
   
Priamo riadené organizácie ministerstva  v pôsobnosti sekcie športu  
026 05 – Antidopingová agentúra SR499 203,00524 203,00
026 05 – Národné športové centrum1 192 452,002 234 152,00
SPOLU: Národný program rozvoja športu v SR – 026 Sekcia športu + priamo riadené organizácie95 851 205,00107 950 539,63
   
   
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) – informačné technológie30 220,0030 220,00
Národné športové centrum (0EK 0F) – informačné technológie        60 000,00172 136,00
   
CELKOM (program 026 + podprogram 0EK 0F) Sekcia športu + primo riadené organizácie95 941 425,00108 152 895,63