Alokácia finančných prostriedkov na šport v roku 2022

 

Program 026 – Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby)
   
PodprogramSchválenýUpravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport1 100 000,00879 252,61
(026 02) Uznané športy (bežné transfery)57 399 878,0057 839 299,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery)800 000,001 405 800,00
(026 03) Národné športové projekty (bežné transfery)12 999 970,0013 459 332,00
(026 03) Národné športové projekty (kapitálové transfery)0,00162 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom4 500 000,008 500 000,00
(026 04) dobudovanie Košickej futbalovej arény UV SR č. 751 z 08.12.20210,004 000 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.20134 500 000,004 500 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery)452 585,0018 149,94
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby)46 000,0040 710,06
SPOLU Sekcia športu77 298 433,00     82 304 543,61
   
Priamo riadené organizácie ministerstva  
(026 05) Antidopingová agentúra SR466 398,00481 398,00
(026 05) Národné športové centrum1 108 198,003 272 387,00
   
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR78 873 029,0086 058 328,61
   
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) – výdavky na prevádzku26 500,0026 500,00
Národné športové centrum (0EK 0F) – informačný systém a informačné technológie        60 000,00189 080,00
   
CELKOM78 959 529,0086 273 908,61
 

Program 021 – Tvorba a implementácia politík – sekcia športu

PodprogramSchválenýUpravený
(021 07) Fond na podporu športu, v tom31 500 000,0027 500 000,00
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu               20 000 000,0020 000 000,00
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 103 z 24. februára 2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR, ktorým sa zmenila suma príspevku, schváleného UV SR č. 625 z 18. novembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry na 11 000 000 eur11 000 000,007 000 000,00
Príspevok na poskytnutie finančných prostriedkov  na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry podľa schváleného rozpočtu na rok 2022500 000,00500 000,00
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov…)1 361 117,001 553 609,00
SPOLU program 02132 861 117,0029 053 609,00
   
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021)110 159 550,00    111 358 152,61