Sťažnosti

Postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických osôb alebo právnických osôb upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sťažnostiach“). Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:
- v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15, alebo
- v elektronickej podobe emailom na info (@) mincrs.sk,
- elektronicky do schránky ÚPVS. 

Kontakty

Pre médiá: media (@) mincrs.sk
Pre verejnosť: info (@) mincrs.sk

Adresa

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
811 06 Bratislava

Podateľna
Pon-Pia: 8:00-15:30