Petície

Postup pri podpore petície, zhromažďovaní podpisov pod petíciu, podávaní a vybavovaní petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petíciu možno podať:
- písomne na adresu: Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava.

Kontakty

Pre médiá: media (@) mincrs.sk
Pre verejnosť: info (@) mincrs.sk

Adresa

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
811 06 Bratislava

Podateľna
Pon-Pia: 8:00-15:30