Žiadosti o sprístupnenie informácie

Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môžete podať:
- elektronicky emailom na adresu: 211 (@) mincrs.sk,
- písomne na adresu: Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava,
- ústne alebo osobne do podateľne od 8:00 do 15:30 hod,
- prostredníctvom elektronickej schránky ÚPVS.

Kontakty

Pre médiá: media (@) mincrs.sk
Pre verejnosť: info (@) mincrs.sk

Adresa

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
811 06 Bratislava

Podateľna
Pon-Pia: 8:00-15:30